STATISTIK PERTANIAN PAHANG STATISTIK PERTANIAN PAHANG

NEGERI PAHANG merupakan sebuah negeri yang aktif dalam sektor pertanian. Bilangan jumlah penduduk direkodkan pada 2014 adalah seramai 1.548...

Read more »
3:13 PM

CILI FERTIGASI vs JAGUNG CILI FERTIGASI vs JAGUNG

Menanam CILI FERTIGASI merupakan satu aktiviti dalam usaha penanaman sayur yang semakin popular di kalangan petani masa kini. Teknologi men...

Read more »
9:15 AM

DAUN KETUM - KESAN GIAN DAUN KETUM - KESAN GIAN

POKOK KETUM ( Mitragyna speciosa ) merupakan tumbuhan yang menghasilkan apa yang dinamakan sebagai daun ketum yang kini menjadi ancaman ke...

Read more »
3:27 PM

PENGESYORAN VARIETI TUMBUHAN PENGESYORAN VARIETI TUMBUHAN

Pendaftaran dan Pengesyoran Varieti Tumbuhan bagi tumbuhan adalah bertujuan untuk mendaftar kepelbagaian varieti yang komersil di Malaysia d...

Read more »
3:20 PM

FERTIGASI GANTUNG - KESAN RIBUT FERTIGASI GANTUNG - KESAN RIBUT

FERTIGASI GANTUNG merupakan satu daripada amalan teknologi yang semakin popular diamalkan oleh petani di Malaysia terutama di Negeri Pahang...

Read more »
4:12 PM

TANAM BELIMBING BULOH MONOKROP TANAM BELIMBING BULOH MONOKROP

BELIMBING BULUH (Averrhoa bilimbi) merupakan sejenis tanaman dalam kategori buah nadir dimana kini telah ada petani yang menanam pokok ter...

Read more »
3:21 PM

NFT (NUTRIENT FILM TECHNIC) - APA DIA? NFT (NUTRIENT FILM TECHNIC) - APA DIA?

Nutrient Film Technique (NFT) merupakan salah satu cara dalam sistem tanaman Hidroponik yang diperkenalkan buat pertama kali oleh Dr. A.J Co...

Read more »
9:30 AM
 
Top